Seri Linn Erlandsen

Logoped, Kognitiv Terapaut
og Par terapi Erlandsen AS

Telefon
+47 472 53 446

Post adresse
Tegleverksgt 11 0553 Oslo

Besøksadresse
Rosenborggata 3

Inngang:
Sorgenfrigata 0366 Oslo

Hvorfor svikter stemmen?

Årsak til stemmevansker kan være sykdom, skade eller ubalanse i alle deler av stemme- og/eller taleapparatet. Det kan oppstå hørbare stemmeforandringer, som heshet, stemmeknekk (ustabilitet), svak stemme eller helt/delvis stemmebortfall.

Mange synes at det blir slitsomt å bruke stemmen – og selv om ikke stemmen lyder avvikende - oppleves følbart ubehag når man snakker. Noen kjenner kremtetrang, klumpfølelse rundt strupehodet, tørrhet, heshet, svelgetrang, sårhet og smerter.


Stemmevansker inndeles i følgende to hovedgrupper:

ORGANISKE STEMMEVANSKER

Som kan skyldes medfødte lidelser i strupen, skader i muskulaturen eller i nervebanen inn til strupen.
Det kan også være polypper eller svulster på stemmebåndene, eller lammelser i selve muskulaturen som styrer stemmen.

FUNKSJONELLE STEMMEVANSKER

Som vanligvis skyldes at stemmen brukes uheldig.
For eksempel ved spenning og stramning i muskelapparatet i og omkring strupen, eller at stemmen av en eller annen grunn brukes feil.
Stemmen kan være skadet av for mye eller for kraftig stemmebruk. Stress eller emosjonelle faktorer kan spille inn og gjøre at man lettere utvikler eller forverre stemmevansken.

Det er flytende grenser mellom organiske og funksjonelle stemmevansker.
I 70 prosent av tilfellene er årsakene funksjonelle.
Personer i yrker som bruker stemmen mye er mer utsatt. Røyking er ofte årsak til stemmevansker. Problemer med stemmen kan opptre som følge av andre sykdommer – som Parkinsons, multippel sklerose, lungesykdommer og hjerneslag.