Seri Linn Erlandsen

Logoped, Kognitiv Terapaut
og Par terapi Erlandsen AS

Telefon
+47 472 53 446

Post adresse
Tegleverksgt 11 0553 Oslo

Besøksadresse
Rosenborggata 3

Inngang:
Sorgenfrigata 0366 Oslo

Taleflytvansker som stamming stamming og løpsk tale

Talebrudd eller gjentakelser av for eksempel stavelser eller hele ord kan i perioder være en normal del av førskolebarns språkutvikling, men hos noen kan dette utvikle seg til begynnende stamming. Behandling av barns stamming foregår indirekte og direkte alt etter hvilken alder de er i.

Løpsk tale preges av talebrudd, har ofte et uregelmessig og raskt taletempo og utydelig tale på grunn av utelatelser eller dårlig uttale av stavelser og lyder.


Det er viktig at alle voksne som barna omgir seg med blir kjent med hvordan de skal forholde seg hensiktsmessig til problematikken.

Logopeden kan gi behandling og råd.