Seri Linn Erlandsen

Logoped, Kognitiv Terapaut
og Par terapi Erlandsen AS

Telefon
+47 472 53 446

Post adresse
Tegleverksgt 11 0553 Oslo

Besøksadresse
Rosenborggata 3

Inngang:
Sorgenfrigata 0366 Oslo

Språk og talevansker hos barn

Hvis den språklige utviklingen hos et barn er i utakt med barnets utvikling ellers, kan det dreie seg om en utviklingsmessig språkvanske.

Vanskene kan berøre ulike sider av språket som uttale av språklyder og ord, setningsoppbygging, grammatikk, aktivt ordforråd, språkforståelse og hvordan språket brukes.

Barn med disse vanskene er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at barnet blir undersøkt av logoped dersom språk og språklyder ikke har utviklet seg som forventet. Logopeden kan da undersøke barnet og finne ut om det dreier seg om en spesifikk språkvanske og/eller vansker med uttale av noen enkeltlyder (som for eksempel vansker med å uttale K-G, R og S).