Seri Linn Erlandsen

Logoped, Kognitiv Terapaut
og Par terapi Erlandsen AS

Telefon
+47 472 53 446

Post adresse
Tegleverksgt 11 0553 Oslo

Besøksadresse
Rosenborggata 3

Inngang:
Sorgenfrigata 0366 Oslo

Afasi

Språkvanske etter for eksempel hjerneslag hvor hjernens språkområder er skadet. Skaden kan føre til ulike språkvansker, avhengig av hvor i språkområdene skaden ligger.

Afasi kan ramme evnen til å snakke, til å forstå hva andre sier og kan ramme lese-/skriveferdigheter. Språkvanskene arter seg forskjellig fra person til person. Afasi er en språk- og kommunikasjonsvanske.


Dysartri/Motorisk talevanske

Taleforstyrrelse som er karakterisert ved langsomme, svake, upresise og/eller ukoordinerte bevegelser i talemuskulaturen.

Dette er ingen språkvanske, men en ren motorisk vanske. Taleforstyrrelsen kan opptre etter hjerneslag, ved Parkinson, MS, ALS og andre nevrologiske tilstander.